Over VVEV

Vastgoed Beheer vereist een strategische visie, oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, netwerk van beslissers en flexibiliteit. Waarbij handelen vanuit gezamenlijkheid een grotere kans op succes levert dan dat men zelfstandig voor eigen succes gaan.

Wij zijn de Vereniging van Vastgoed Eigenaren Venlo gestart om geleidelijk met kleine haalbare projecten te beginnen en ons van daaruit naar een uiteindelijke volwaardige strategische partner te ontwikkelen.

Venlo als stad ligt ons niet alleen economisch aan het hart en graag willen wij een krachtige Vastgoed stem laten horen om mede de huidige en toekomstige ontwikkelingen te kunnen bepalen. Hoe de concurrentiepositie van steden over 10 jaar is wordt de komende jaren beslist en hierin willen wij onze verantwoordelijkheid nemen en proactief participeren op kansen en bedreigingen.

Hiervoor hebben wij een concreet beleid- en werkprogramma opgesteld en zijn wij nu gestart met het vormgeven van de vereniging en het werven van leden.

Ook lid worden