Stem nu voor de BIZ onroerend goed!

Dé kans om uw vastgoed beter te laten renderen

Als vastgoedeigenaren willen we invloed op de ontwikkeling van de binnenstad. En we willen de attractiviteit, het verblijfs- en vestigingsklimaat verbeteren, met als doel een betere verhuurbaarheid en een beter vastgoedrendement. Hiervoor is het nodig de samenwerking op te zoeken met andere pandeigenaren in de stad, de gemeente en de ondernemers én samen te investeren. Met een Bedrijven Investeringszone (BIZ) gaan we als vastgoedeigenaren beschikken over eigen geld en krijgen we een stevige positie aan het stuur voor de ontwikkeling van de Venlose binnenstad. Zo worden de vastgoedbelangen beter behartigd en onze onderhandelingskracht richting gemeente sterker. Ook werkt de BIZ als een multiplier: als de vastgoedsector collectief gaat investeren, gaat de gemeente ook meer investeren in de binnenstad, bovenop de investeringen die ze nu al doen.

Stem nu voor de BIZ, anders missen we de boot. Vul het stembiljet in en stuur of mail het terug uiterlijk 31 januari.

-Marc Bartels

Als u voor de BIZ stemt, kunnen we samen doorpakken op de volgende zaken:

 • Er worden concrete oplossingen gevonden om de bereikbaarheid en de parkeermogelijkheden in de
  Venlose binnenstad te verbeteren.

 • De BIZ werkt als een multiplier: als de vastgoedsector collectief gaat investeren, gaat de gemeente ook meer investeren in de binnenstad, bovenop de investeringen die ze nu al doen.

 • De leegstand wordt teruggedrongen, door het aantrekken van nieuwe ondernemers en het behoud van
  bestaande ondernemers, stimuleren van verplaatsing naar passende deelgebieden en
  leegstandscamouflage.

 • Er is minder frustratie over vergunningenprocedures, door eigenaren te helpen bij het creëren van
  woningen in de binnenstad en verduurzaming van panden. Met de gemeente wordt er gestreefd naar het
  versimpelen van regels en procedures en wordt samenwerking in deelgebieden gestimuleerd.

 • Het historische DNA van de stad en de verblijfskwaliteit wordt versterkt, door het verbeteren van de
  veiligheid, meer vergroening en het benutten van erfgoed. Een aantrekkelijke openbare ruimte leidt tot
  langere verblijfstijd, hogere bestedingen en daardoor tot een beter vastgoedrendement.

 • Uw belangen worden beter behartigd en u bent beter op de hoogte, doordat de BIZ gaat participeren in
  het nieuwe Stuurgroep Centrummanagement samen met gemeente en ondernemers. Hierdoor krijgen we
  meer invloed op het gemeentelijk beleid. Daarnaast krijgt u inspraak, kennisuitwisseling en netwerkvorming
  wordt gestimuleerd én u kunt participeren in werk- en projectgroepen om samen toe te werken naar concreet
  resultaat.

Wat is de BIZ-bijdrage?

De bijdrage is 0,1% van de WOZ-waarde van het pand, met een ondergrens van € 100,- en een bovengrens van € 1.000,- per jaar. Dit levert € 190.000 per jaar aan ‘eigen geld’ op.

Binnenstad-Venlo

BIZ Tijdlijn

Tijdlijn-BIZ

BIZ Tijdlijn

Tijdlijn-BIZ

Dus stem voor 31 januari voor de BIZ in de binnenstad van Venlo. Bij verdere vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Marc Bartels, Voorzitter van Vereniging Vastgoed Eigenaren Venlo via: marc@vastgoedeigenarenvenlo.nl of 06-28832079

Wat enkele prominenten zeggen over de BIZ

Met de BIZ hebben vastgoedeigenaren de beschikking over hun eigen geld en krijgen we een stevige positie aan het stuur voor de ontwikkeling van de Venlose binnenstad. Wie betaalt, bepaalt. Samen krijgen we meer voor elkaar.

Han Pasch

De BIZ werkt als een multiplier voor investeringen in de binnenstad: als de vastgoedsector gaat investeren, gaat de gemeente ook extra investeren.

Hay Thissen

Met een structurele bijdrage per vastgoedeigenaar kunnen we samen een optimaal effect realiseren dat vele malen groter is.

Jeannine Huizenaar

Een groot deel van het vastgoed in Venlo is inmiddels in handen van Venlonaren die met hart en ziel aan de stad verbonden zijn. Met de BIZ kunnen we aan onze verantwoordelijkheid ook uitvoering gaan geven.

Frans Seuren